WUgenoten logo


Over de WUgenoten


Over de WUgenotenDe Vereniging van Wageningen Universiteit hoogleraren en hun partners, de WUgenoten, heeft als doel de contacten tussen hoogleraren van Wageningen Universiteit, respectievelijk hun partners, onderling te versterken en de betrokkenheid van haar leden bij de universiteit als geheel te bevorderen.

Alle (emeritus-)hoogleraren en hun partners zijn welkom lid te worden.

Het bestuur van de Wugenoten organiseert jaarlijks borrels, cultureel getinte uitstapjes en (stads-)rondleidingen. Hierbij heerst een ongedwongen, gezellige sfeer, en zijn dus bij uitstek geschikt om elkaar beter te leren kennen. Het jaarlijkse Dies diner, op de verjaardagsavond van de universiteit, wordt ook door het bestuur van de WUgenoten georganiseerd.

Daarnaast organiseert het bestuur samen met de rector magnificus tweemaal per jaar een discussiebijeenkomst over een onderwerp dat binnen de universiteit actueel is, en waarvan het belang verder reikt dan de eigen kenniseenheid. Daarnaast vindt 3-4 keer per jaar de hoogleraarbijeenkomsten plaats; deze zijn exclusief voor zittend hoogleraren.

Bankje

Dit bankje is door de WUgenoten aan Wageningen Universiteit
geschonken ter ere van het 50 jarige jubileum.
Fotografie: Mirian Hendriks