WUgenoten logo


Agenda > Sociaal

Geplande activiteiten

9 maart 2016: Diesdiner
Het jaarlijkse diesdiner wordt deze keer zeer waarschijnlijk gehouden in Restaurant Campman aan de Hartenseweg in Renkum.


Excursie World Soil Museum
Excursie naar het 'World Soil Museum' bij het 'International Soil Reference and Information Centre' (ISRIC), dat in 2013 geheel opnieuw is ingericht in het GAIA gebouw op de born.
Datum excursie nog nader te bepalen.
Voor verdere informatie, klik hier.


2018: 100 jarig bestaan Wageningen Universiteit
In 2018 wordt het 100 jarig bestaan van Wageningen Universiteit gevierd! De WUgenoten zullen dit feestelijk jaar passend omlijsten met een interessante (en gezellige!) activiteiten.


Afgelopen activiteiten

10 januari 2016: Winterborrel/Nieuwjaarsreceptie
Nabeschouwing volgt.


10 december 2015: Opera
Nabeschouwing volgt.


9 oktober 2015: ALV
De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar gehouden in Café 'Onder de Linden' aan de Haagsteeg. Dit oude etablissement (sinds 1727) heeft nieuw management, maar nog steeds de uitstraling van een jaren-50 café. Voorafgaand aan de ALV werd vanaf zes uur ook een bezoek gebracht aan de naastgelegen bierbrouwerij en likeurstokerij, die sinds 1989 in bedrijf is. Uiteraard was er een proeverij aan verbonden. Onderwijl kon men in het café genieten van een uitgebreid borrelarrangement en enkele warme versnaperingen. Vele leden waren jaren niet in een café geweest, maar pasten zich snel aan aan de plaatselijke mores. Een genoeglijk samenzijn was het gevolg. Daardoor zat de stemming er bij de aanvang van de ALV al goed in en werden de jaarstukken en de begroting zonder problemen goedgekeurd. Met plezier werd teruggedacht aan de zomerborrel bij Carien en Rik Leemans in Bennekom. Er werden weer nieuwe ideeen voor excursies naar voren gebracht, die bij de leden in goede aarde vielen. We hebben hartelijk afscheid genomen van Marjan Mouris, die na vijf jaar het stokje overdroeg aan onze nieuwe (interim-)secretaris, Marcel Verweij. De notulen volgen nog. Rond tien uur ging iedereen zijns/haars weegs.


26 juni 2015: Zomerborrel
De zomerborrel van vrijdag 26 juni was zeer geslaagd en een mooi begin van het zomerreces. Ruim 60 WUgenoten waren aanwezig bij Rik en Carien Leemans in Bennekom. Het mooie weer en de prachtige tuin hield iedereen vanaf 17:00 in een opperbeste stemming. Edith Feskens, onze voorzitter, opende de bijeenkomst met een kort woordje. De salades en hapjes, bereid door het bestuur, waren van voortreffelijke kwaliteit en de barbecue deed zijn best. Er was voldoende drank; de wijn was, volgens Rudolf Pierik-de Robert Parker van Wageningen-zelfs van 'uitstekende' kwaliteit. Om 20:30 was alles weer opgeruimd en het meubilair op zijn plaats gezet.


4 juni 2015: Kunstroute op de Campus
De kunstroute op de Campus op donderdag 4 juni onder leiding van Simon Vink was een succes. Het was een prachtige zomeravond en ongeveer 15 leden hebben op een heel andere manier naar onze campus kunnen kijken. Na een een mooie wandeling langs de kunstwerken en o.a. door de vlindertuin achter Lumen hebben we kunnen genieten van een drankje bij de WUgenoten bank. Na afloop kregen we van Simon een door hem geredigeerd boekje met de beschrijving van alle kunstwerken op de campus. Een aanrader om ook nog zelf eens een wandeling over de campus te maken.


12 maart 2015: Eindpresentatie Profielwerkstukken
Op donderdag 12 maart 2015 vond op Pantarijn de eindpresentatie van de profielwerkstukken van de eindexamenleerlingen HAVO/VWO plaats. De aanwezige WUgenoten constateerden dat de kwaliteit van een aantal werkstukken erg hoog was, zoals bijvoorbeeld het werkstuk over klimaat in het schoolgebouw van Pantarijn. Ook komend jaar zal WUgenoten weer geldprijzen geven ter aanmoediging!


9 maart 2015: Diesdiner
Op maandag 9 maart 2015 vond het diesdiner plaats in Hotel de Wageningsche Berg. Met een opkomst van ruim 80 mensen en de muzikale omlijsting van Ingrid en Denise Lubbers zat de sfeer er goed in. Na het aperitief was er een uitgebreid buffet. Ook werd aandacht besteed aan het vertrek van Martin Kropff en Nynke Nammensma naar Mexico. Edith Feskens en Just Vlak gaven hen een 'afscheids'cadeau in de vorm van een boek over de Grebbelinie en een uitstekend passende sombrero. Een leuke avond om op terug te kijken!


11 januari 2015: Winterborrel/Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel 2015 op zondag 11 januari jl. was bij Petra Hellegers in Wageningen. Met een hoge opkomst in een uitermate sfeervolle ambiance was deze activiteit zeer geslaagd. Tussen de hapjes en drankjes door hielden Martin Kropff, Edith Feskens en Arie Oskam een kort praatje. Martin Kropff vroeg aandacht voor o.a. de Dies waar dit jaar het onderwerp Natuur centraal staat, Arie Oskam lichtte de geschiedenis van de Generaal Foulkesweg toe en Edith Feskens keek terug op verenigingsjaar 2014 en vooruit op het jaar 2015, o.a. een Van Gogh-jaar.

11 december 2014: Prijsuitreiking Profielwerkstukvoorstellen
Op 11 december 2014 vond op het Pantarijn de prijsuitreiking plaats van de drie meest veelbelovende voorstellen van de profielwerkstukken van de eindexamenleerlingen HAVO en VWO. Dit project, waarvan Mirian Hendriks de initiatiefneemster was, werd gesponsord door de WUgenoten. De voorstellen werden beoordeeld door drie hoogleraren, die lid zijn van de WUgenoten. De prijzen (waaronder ook een aanmoedigingsprijs) in de vorm van een certificaat, werden door Edith uitgereikt aan de trotse leerlingen!


16 november 2014: Galerie O-68
Op zondag 16 november 2014 vond een bezoek plaats aan Galerie O-68 in Velp van Anne Mie Emons.
Deelnemers werden royaal ontvangen door Anne Mie en John en hebben genoten van Anne Mie's uitleg over de oorsprong en opzet van de Galerie, van de toelichting van Anne Mie op de Finalisten-die nu in de Galerie exposeren en veel positieve pers hebben gekregen-en van John die als een volleerd jongleur en veilingmeester de schilderstukken omhoog hield. Op deze wijze hebben de 20 WUgenoten, die gekomen waren, op persoonlijke wijze en onder het genot van een hapje en drankje kennis kunnen nemen van moderne en toegankelijke kunst. Hopelijk kunnen ze ook in de toekomst de weg naar de Galerie vinden om de exposities te bezoeken.


4 november 2014: ALV
Op dinsdag 4 november 2014 vond in Student Cafe 'The Spot' in Orion de Algemene Ledenvergadering 2014 plaats, voorafgegaan door een soep/pasta buffet. Edith Feskens, de voorzitter, gaf een toelichting op het jaarverslag 2013-2014 en concludeerde dat alle activiteiten zeer geslaagd waren. Ook de hooglerarenbijeenkomsten, uitgebreid toegelicht door Marcel Verweij, waren zeer boeiend en leidden vaak tot interessante discussies. Mirian Hendriks, de penningmeester, gaf een toelichting op het financieel verslag. Belangrijk onderdeel daarvan was de contributieverhoging, die is voorgesteld in het kader van het 100-jarig jubileum van de universiteit. Op deze manier kan er al worden gespaard voor een kado van de WUgenoten aan de universiteit. Reinder Feddes trad af als lid van de kascommisie en Marcel Zwietering werd nieuw lid. Nelly Verreth-Van der Haegen blijft lid van de kascommissie. Mirian Hendriks is drie jaar lid geweest als penningmeester en werd voor twee jaar, onder luid applaus, herbenoemd.